Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn đồ uống4633
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
7Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
10Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
11Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc59200
12Hoạt động cấp tín dụng khác64920
13Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
14Quảng cáo73100
15Cho thuê xe có động cơ7710
16Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
17Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
18Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG QUỐC HƯNG (Tên nước ngoài: QUOC HUNG RESTAURANT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326764, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 2Bis Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐINH QUỐC HƯNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SIBERIA

Mã số thuế: 3401100173

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SIAM

Mã số thuế: 0315390868

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SHI

Mã số thuế: 0315026033

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SHING F&B

Mã số thuế: 0315844261

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SHAXIAN

Mã số thuế: 2902099368

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SHANGHAI

Mã số thuế: 0310915705

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SHA SHA

Mã số thuế: 3702715741

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316486033

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SEE YOU TONIGHT

Mã số thuế: 0314329229

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SECRRET

Mã số thuế: 0313920125

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SEA

Mã số thuế: 0311107644

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SARANGCHE

Mã số thuế: 0106107881

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SARANG BBQ

Mã số thuế: 0315030537

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAO MAI

Mã số thuế: 0311858425

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SANH NGUYÊN

Mã số thuế: 0314477611

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SANH LÂN

Mã số thuế: 0314321050

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAN SAN

Mã số thuế: 0312479155

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAMMY

Mã số thuế: 0312638045

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAKÊ LONG AN

Mã số thuế: 1101811581

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAKU

Mã số thuế: 0315761248

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAKURANBO

Mã số thuế: 0313262028

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAKURAKO

Mã số thuế: 0314501800

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAIGON NIGHT

Mã số thuế: 0314000561

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAI GON CITY

Mã số thuế: 0314397067

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAHRAAN

Mã số thuế: 0312125942

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG S & H

Mã số thuế: 2802489854

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RỪNG XANH

Mã số thuế: 0313441242

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RUSTIC

Mã số thuế: 0315586726

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RUMOURSM

Mã số thuế: 0313657629

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RUBY

Mã số thuế: 0313756806

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ROUTE99

Mã số thuế: 0314329236

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RIVERSIDE

Mã số thuế: 0313392933

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RIN

Mã số thuế: 0316277664

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RINGO

Mã số thuế: 0312743265

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RIGO

Mã số thuế: 0312004306

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG REN

Mã số thuế: 0312569793

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RED VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502360185

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG REAL

Mã số thuế: 0314435322

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RAN

Mã số thuế: 0315486256

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RAINBOW

Mã số thuế: 0109318217

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG RAIN COFFEE

Mã số thuế: 0313029215

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG QUỲNH ANH

Mã số thuế: 0311970272

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG QUỐC THÁI

Mã số thuế: 3702557573

Tìm thông tin Doanh nghiệp