Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Thoát nước và xử lý nước thải3700
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
4Bán buôn gạo46310
5Bán buôn thực phẩm4632
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
7Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
8Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
9Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
10Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp01300
11Nuôi trồng thuỷ sản biển03210
12Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
13Sản xuất giống thuỷ sản03230
14Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
15Khai thác và thu gom than bùn08920
16Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu10790
17Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh11010

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIOVINA (Tên nước ngoài: BIOVINA TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326757, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 28 Đường 37, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHÙNG ĐỨC TOÀN, Số điện thoại: 0907169777, Địa chỉ: 28 Đường 37, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUESKY

Mã số thuế: 2901843513

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUESEA

Mã số thuế: 0108815079

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUE WAVES

Mã số thuế: 0315405867

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUE VN

Mã số thuế: 0108468403

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUE SKY II

Mã số thuế: 0315669524

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUE POWER

Mã số thuế: 0315969052

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUE MOON

Mã số thuế: 0107481218

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUE LINES

Mã số thuế: 0107978627

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUE GATE

Mã số thuế: 0314419930

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLUE BAYOU

Mã số thuế: 0402066586

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLU BIZ

Mã số thuế: 0107487805

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLISS VINA

Mã số thuế: 0313115217

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLISS TECH

Mã số thuế: 2300853764

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLIFE

Mã số thuế: 0314512841

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLESSPHAR

Mã số thuế: 0107511046

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLESSA

Mã số thuế: 0105781230

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLD

Mã số thuế: 1000873422

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BKA

Mã số thuế: 0109144345

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIỂN TÂY

Mã số thuế: 0310230010

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIÊN AN

Mã số thuế: 0900883333

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIZWIN

Mã số thuế: 0201926778

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIZWELL

Mã số thuế: 0314717207

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIWA SK

Mã số thuế: 0315062105

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BITUMEN

Mã số thuế: 0901003373

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BITA

Mã số thuế: 0313312769

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIT VINA

Mã số thuế: 2301171845

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BIT FLOWERS

Mã số thuế: 4601553207

Tìm thông tin Doanh nghiệp