Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ uống4633
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
7Cơ sở lưu trú khác5590
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Lập trình máy vi tính62010
12Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
13Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
14Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
15Cổng thông tin63120
16Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
17Hoạt động cấp tín dụng khác64920
18Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
19Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm66220
20Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN BANCAS (Tên nước ngoài: BANCAS JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0314326644, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 137/18 Đường số 11, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý, môi giới, đấu giá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CNT

Mã số thuế: 2300939644

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CMT

Mã số thuế: 0109350644

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ CAP SEAL

Mã số thuế: 1101803809

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ C & P

Mã số thuế: 0312395931

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BÌNH TRỊ

Mã số thuế: 3101029829

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ATA

Mã số thuế: 0105363667

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC

Mã số thuế: 0107372106

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ANH SƠN

Mã số thuế: 2300712393

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AN PHÚC

Mã số thuế: 0201649813

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ 3D

Mã số thuế: 0109092425

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BI NAM ĐIÊNH

Mã số thuế: 0601159059

CÔNG TY CỔ PHẦN BANTONG

Mã số thuế: 0314458577

CÔNG TY CỔ PHẦN BANO

Mã số thuế: 0315646213

CÔNG TY CỔ PHẦN BANKTEK

Mã số thuế: 0314442873

CÔNG TY CỔ PHẦN BANKGROUP

Mã số thuế: 0315721929

CÔNG TY CỔ PHẦN BANKEXPRESS

Mã số thuế: 0315053407

CÔNG TY CỔ PHẦN BANKER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313498048

CÔNG TY CỔ PHẦN BANIGLOBAL

Mã số thuế: 0108117839

CÔNG TY CỔ PHẦN BANIAN

Mã số thuế: 0313820917

CÔNG TY CỔ PHẦN BANI FOOD

Mã số thuế: 2300998181

CÔNG TY CỔ PHẦN BANI 88

Mã số thuế: 2301185767

CÔNG TY CỔ PHẦN BANHAY

Mã số thuế: 0106161871

CÔNG TY CỔ PHẦN BANH BÓNG

Mã số thuế: 0314214919

CÔNG TY CỔ PHẦN BANGLER

Mã số thuế: 0108999644

CÔNG TY CỔ PHẦN BANGKOK-VIỆT

Mã số thuế: 3603620961

CÔNG TY CỔ PHẦN BANG BÌNH

Mã số thuế: 3401152213

CÔNG TY CỔ PHẦN BANDON BEACH

Mã số thuế: 0313411262

CÔNG TY CỔ PHẦN BANDIDAU

Mã số thuế: 0315814919

Tìm thông tin Doanh nghiệp