Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)14100
2Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
3Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MAY THÁI BÌNH VIỆT (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MAY THÁI BÌNH VIỆT), Mã số thuế: 0314326588, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 20A Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ THỊ THUÝ NGỌC, Số điện thoại: 0866808035, Địa chỉ: 20A Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MAY THÊU NAM PHONG

Mã số thuế: 0312884587

CÔNG TY TNHH MAY THÊU MINH TOÀN

Mã số thuế: 0700829138

CÔNG TY TNHH MAY THÊU MINH PHƯỢNG

Mã số thuế: 6300321693

CÔNG TY TNHH MAY THÊU MINH HUY

Mã số thuế: 0315044138

CÔNG TY TNHH MAY THÊU MINH CHUYÊN

Mã số thuế: 2901944504

CÔNG TY TNHH MAY THÊU LÂM MỸ HOA

Mã số thuế: 0313108812

CÔNG TY TNHH MAY THÊU LÁ VÀNG

Mã số thuế: 0315098711

CÔNG TY TNHH MAY THÊU KHÁNH PHÚ

Mã số thuế: 4201314405

CÔNG TY TNHH MAY THÊU KHÁNH AN

Mã số thuế: 3603670560

CÔNG TY TNHH MAY THÊU K.A.T

Mã số thuế: 0311158529

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HỒNG YẾN

Mã số thuế: 0310102146

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HỒNG NHẤT

Mã số thuế: 0801278776

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HỒNG HÀ

Mã số thuế: 0313809896

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HẢI ĐĂNG LÊ

Mã số thuế: 0313599286

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HÙNG CƯỜNG

Mã số thuế: 0311252095

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0312923236

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0312034903

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HOÀN CHÂU

Mã số thuế: 0310206642

CÔNG TY TNHH MAY THÊU HAT

Mã số thuế: 0311919501

CÔNG TY TNHH MAY THÊU GIA BÌNH

Mã số thuế: 0313249309

CÔNG TY TNHH MAY THÊU DIFA

Mã số thuế: 0309763712

CÔNG TY TNHH MAY THÊU CẨM AN

Mã số thuế: 0311494947

CÔNG TY TNHH MAY THÊU CHẤN ĐÔNG

Mã số thuế: 1000949449

CÔNG TY TNHH MAY THÊU CHÍ HÙNG

Mã số thuế: 3702760053

CÔNG TY TNHH MAY THÊU CHÁNH PHÚ HÀO

Mã số thuế: 0401550297

CÔNG TY TNHH MAY THÊU BÀNG HƯNG

Mã số thuế: 0315161138

CÔNG TY TNHH MAY THÊU ANH PHÁP

Mã số thuế: 3702742287

CÔNG TY TNHH MAY THÊU ANH KHOA

Mã số thuế: 0311074364

CÔNG TY TNHH MAY THÊU ANH DŨNG

Mã số thuế: 0105041130

CÔNG TY TNHH MAY THÊU ANH DŨNG

Mã số thuế: 0104105339

CÔNG TY TNHH MAY THÊU AN LINH

Mã số thuế: 0314675701

CÔNG TY TNHH MAY THÊU AN KHANG

Mã số thuế: 0315812580

CÔNG TY TNHH MAY THÊU A SĨ DƯƠNG

Mã số thuế: 0314016480

CÔNG TY TNHH MAY THÁI TUẤN

Mã số thuế: 0201984748

CÔNG TY TNHH MAY THÁI TRIỆU

Mã số thuế: 4101433279

CÔNG TY TNHH MAY THÁI TOÀN

Mã số thuế: 0314094947

CÔNG TY TNHH MAY THÁI TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 4001064638

CÔNG TY TNHH MAY THÁI PHONG

Mã số thuế: 6300319380

CÔNG TY TNHH MAY THÁI HÒA

Mã số thuế: 1001072055

Tìm thông tin Doanh nghiệp