Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
2Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
3Phá dỡ43110
4Chuẩn bị mặt bằng43120
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&T LAND (Tên nước ngoài: T&T LAND INVESTMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326570, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 487/35 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ BẠCH TUYẾT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH NHUNG

Mã số thuế: 2300741203

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH NGUYỄN

Mã số thuế: 1801372481

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH MAI

Mã số thuế: 0107766125

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH HẢI

Mã số thuế: 1402111311

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH HƯNG

Mã số thuế: 0311815693

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH DỊU

Mã số thuế: 0901005719

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THANH DUNG

Mã số thuế: 0314408135

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TH FOOD

Mã số thuế: 3101054864

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TH AN PHÚC

Mã số thuế: 0106700121

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TGI

Mã số thuế: 0107635940

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TFL

Mã số thuế: 0313895711

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TFC INVEST

Mã số thuế: 0313605814

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TELEKEN

Mã số thuế: 0312749027

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TCTC20

Mã số thuế: 1801672693

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TCT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109586632

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TCS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107789588

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TCG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314613374

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TC QUỐC TẾ

Mã số thuế: 2301171595

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TBS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316528565

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TAM THANH

Mã số thuế: 3702492622

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TAM SAO

Mã số thuế: 2500639503

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TAM MY

Mã số thuế: 3702510511

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TALENT LINK

Mã số thuế: 0312311219

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TAIYANG

Mã số thuế: 0316068124

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TAC

Mã số thuế: 0106382253

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TAC

Mã số thuế: 0104677131

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TA&T

Mã số thuế: 0313443634

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T01

Mã số thuế: 0311130675

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T.P.K

Mã số thuế: 0312547711

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T-GLOBAL

Mã số thuế: 0314668528

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&T VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500387253

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&T VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104706939

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&T TÂY NINH

Mã số thuế: 3901292321

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&Q

Mã số thuế: 0105011792

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&P;

Mã số thuế: 0109144271

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&M;

Mã số thuế: 0316625456

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&L USA

Mã số thuế: 0312625448

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&K; VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109146744

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&H VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106208103

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&H KIM THANH

Mã số thuế: 0106759044

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ T&F VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201716474

Tìm thông tin Doanh nghiệp