Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Phá dỡ43110
5Chuẩn bị mặt bằng43120
6Hoàn thiện công trình xây dựng43300
7Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
12Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
13Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
14Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
16Bốc xếp hàng hóa5224
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
18Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHANG VĨ (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHANG VĨ), Mã số thuế: 0314326563, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 109/53 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VŨ HỒNG VÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp