Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
3Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
8Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
11Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN UK (Tên nước ngoài: SAI GON UK COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326475, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 3 đường 3B, Khu phố 5, khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà KIỀU KIM MAI THƠ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SÀI THÀNH SỐ

Mã số thuế: 0311655619

CÔNG TY TNHH SÀI PHỐ

Mã số thuế: 0314313148

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN-PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401051792

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ĐỔI MỚI

Mã số thuế: 0315748871

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ĐỒNG KHỞI

Mã số thuế: 0313396279

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 0311014622

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ĐẠI LONG

Mã số thuế: 0313838720

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ĐÂY

Mã số thuế: 0315718683

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ĐA KAO

Mã số thuế: 0311911238

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ÁNH NGỌC

Mã số thuế: 0310980165

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0312464409

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN Á ĐÔNG

Mã số thuế: 0314285892

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN Á ÂU

Mã số thuế: 0312657376

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN ZERO WASTE

Mã số thuế: 0316050374

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN XÂY - JAPAN

Mã số thuế: 0315397574

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN XINH

Mã số thuế: 0104995769

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN XINH

Mã số thuế: 0104104857

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN XANH PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1702091440

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN X.L

Mã số thuế: 0310587934

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN WOOD

Mã số thuế: 3702425513

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN WICKER

Mã số thuế: 0316401865

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN W-MART

Mã số thuế: 0313941936

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VỐN

Mã số thuế: 0309986116

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VẠN PHÁT

Mã số thuế: 0313392718

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VÀNG

Mã số thuế: 4201538772

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VÀ DI SẢN

Mã số thuế: 0314752402

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VY ĐỨC

Mã số thuế: 0315047918

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VUI

Mã số thuế: 0313862314

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VORTEX

Mã số thuế: 0313891435

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VNTT

Mã số thuế: 0314152412

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VIỆT TRAVEL

Mã số thuế: 0310766080

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 0312392440

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG

Mã số thuế: 0309758920

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VIP

Mã số thuế: 0313645856

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VINAFOODS

Mã số thuế: 0314446243

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VINA TYRE

Mã số thuế: 0313460213

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VILLA

Mã số thuế: 0313206369

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VI ĐIỆN TỬ

Mã số thuế: 0312440990

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VI VU

Mã số thuế: 0314026721

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN V&G

Mã số thuế: 0311383355

Tìm thông tin Doanh nghiệp