Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất các cấu kiện kim loại25110
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
3Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng26400
4Sản xuất đồ điện dân dụng27500
5Sản xuất thiết bị điện khác27900
6Sản xuất máy chuyên dụng khác2829
7Sửa chữa máy móc, thiết bị33120
8Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học33130
9Sửa chữa thiết bị điện33140
10Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BT TECK (Tên nước ngoài: BT TECK COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326404, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 26 Đường 16A, Khu phố 3, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG CÔNG THÁI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất các cấu kiện kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BTS TRẦN NGUYỄN

Mã số thuế: 0102046367

CÔNG TY TNHH BTS LOGISTICS

Mã số thuế: 3702715861

CÔNG TY TNHH BTS (VN)

Mã số thuế: 0315897961

CÔNG TY TNHH BTRU HOLDINGS

Mã số thuế: 0315993538

CÔNG TY TNHH BTREND

Mã số thuế: 0107760998

CÔNG TY TNHH BTRACO

Mã số thuế: 0312833293

CÔNG TY TNHH BTR LCD SERVICE

Mã số thuế: 3603760944

CÔNG TY TNHH BTQ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601038925

CÔNG TY TNHH BTOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313846048

CÔNG TY TNHH BTOP PROPERTY

Mã số thuế: 0315551931

CÔNG TY TNHH BTO LOGISTICS

Mã số thuế: 0107385867

CÔNG TY TNHH BTNT HOÀNG THY

Mã số thuế: 5801428815

CÔNG TY TNHH BTN FURNITURE

Mã số thuế: 0316171964

CÔNG TY TNHH BTL VN

Mã số thuế: 0313193984

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313347465

CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311841622

CÔNG TY TNHH BTL STEEL

Mã số thuế: 0316536132

CÔNG TY TNHH BTH

Mã số thuế: 2902016241

CÔNG TY TNHH BTHL

Mã số thuế: 0314225519

CÔNG TY TNHH BTHL - CHI NHÁNH CẦN THƠ

Mã số thuế: 0314225519-001

CÔNG TY TNHH BTH TECH

Mã số thuế: 0313213750

CÔNG TY TNHH BTH BITA

Mã số thuế: 0313481710

CÔNG TY TNHH BTF VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107558291

CÔNG TY TNHH BTE BUT

Mã số thuế: 0316177557

CÔNG TY TNHH BTD MEDIA

Mã số thuế: 0314462196

CÔNG TY TNHH BTCOCO

Mã số thuế: 1301031571

CÔNG TY TNHH BTCDEFI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109688578

CÔNG TY TNHH BTC FORWARDING

Mã số thuế: 0401935145

CÔNG TY TNHH BTC DECOR

Mã số thuế: 0315580153

CÔNG TY TNHH BTC AN NHIÊN

Mã số thuế: 0401889019

CÔNG TY TNHH BTBR INVESTS

Mã số thuế: 0315977825

CÔNG TY TNHH BTBI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107995686

CÔNG TY TNHH BTB SUPPLY

Mã số thuế: 0315721118

CÔNG TY TNHH BTASKEE

Mã số thuế: 0313723825

CÔNG TY TNHH BTASKEE (KTNT)

Mã số thuế: 0316415603

CÔNG TY TNHH BTA INDUSTRIES

Mã số thuế: 0312788266

CÔNG TY TNHH BT-CAREPRO

Mã số thuế: 0108061618

CÔNG TY TNHH BT ĐỨC CẢNH USA

Mã số thuế: 3702669566

CÔNG TY TNHH BT ĐÔNG HẢI

Mã số thuế: 1101388895

CÔNG TY TNHH BT VẠN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4601342397

CÔNG TY TNHH BT TƯỜNG AN

Mã số thuế: 0109604874

CÔNG TY TNHH BT TÍN PHÁT

Mã số thuế: 2601057847

CÔNG TY TNHH BT TÂN HỒNG

Mã số thuế: 2301157079

CÔNG TY TNHH BT TÂN HOÀNG MAI

Mã số thuế: 0108326751

CÔNG TY TNHH BT TRIỆU SƠN

Mã số thuế: 2802830376

CÔNG TY TNHH BT TOUR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108717353

CÔNG TY TNHH BT TIỀN HẢI

Mã số thuế: 1001111498

CÔNG TY TNHH BT THỊNH CƯỜNG

Mã số thuế: 0700758134

Tìm thông tin Doanh nghiệp