Ngành nghề kinh doanh

1Lập trình máy vi tính62010
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
6Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
7Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
8Cổng thông tin63120
9Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
10Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SALEDY MEDIA (Tên nước ngoài: SALEDY MEDIA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326394, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 88/2D Tái Thiết, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN ĐỨC CHINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SALON THU HIÊN

Mã số thuế: 0107896766

CÔNG TY TNHH SALON THANH BÌNH

Mã số thuế: 0310831251

CÔNG TY TNHH SALON SONG TOÀN

Mã số thuế: 3702860001

CÔNG TY TNHH SALON R.MAN

Mã số thuế: 0402053393

CÔNG TY TNHH SALON MAI ANH

Mã số thuế: 0313690270

CÔNG TY TNHH SALON KHÔI

Mã số thuế: 0315503215

CÔNG TY TNHH SALON IDA

Mã số thuế: 0315697105

CÔNG TY TNHH SALON ID HAIR

Mã số thuế: 0315617565

CÔNG TY TNHH SALON HẢI TÂN

Mã số thuế: 0316173961

CÔNG TY TNHH SALON HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0315539356

CÔNG TY TNHH SALON HAIR NEWS CTY

Mã số thuế: 0315553833

CÔNG TY TNHH SALON HAIR KING

Mã số thuế: 0315772602

CÔNG TY TNHH SALON D

Mã số thuế: 0402029129

CÔNG TY TNHH SALON DE SUNNY

Mã số thuế: 0314527252

CÔNG TY TNHH SALON COS

Mã số thuế: 0315734477

CÔNG TY TNHH SALON AUTO LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0313028067

CÔNG TY TNHH SALON AUTO HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0312493671

CÔNG TY TNHH SALON ANH VY

Mã số thuế: 0311965667

CÔNG TY TNHH SALON AND ACADEMY SONG HÀ

Mã số thuế: 1801637120

CÔNG TY TNHH SALON A HAIR

Mã số thuế: 0316495616

CÔNG TY TNHH SALMON

Mã số thuế: 0109742754

CÔNG TY TNHH SALMENMEX

Mã số thuế: 0312557445

CÔNG TY TNHH SALMAN BEAUTY

Mã số thuế: 0314355109

CÔNG TY TNHH SALLY FOOD

Mã số thuế: 0106145580

CÔNG TY TNHH SALLY BEAUTY

Mã số thuế: 0313813846

CÔNG TY TNHH SALLWAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 1001093062

CÔNG TY TNHH SALLIM VINA

Mã số thuế: 0313224921

CÔNG TY TNHH SALIN

Mã số thuế: 0315573692

CÔNG TY TNHH SALINGLI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106114279

CÔNG TY TNHH SALIMFOOD MIỀN NAM

Mã số thuế: 0316372879

CÔNG TY TNHH SALIENT TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 0312644338

CÔNG TY TNHH SALIA

Mã số thuế: 0312744283

CÔNG TY TNHH SALE

Mã số thuế: 0313490458

CÔNG TY TNHH SALESJOB INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0106913095

CÔNG TY TNHH SALESHOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316396950

CÔNG TY TNHH SALESALE

Mã số thuế: 0316770502

CÔNG TY TNHH SALES CHAMPIONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314213979

CÔNG TY TNHH SALEN TRAVEL

Mã số thuế: 0313718215

CÔNG TY TNHH SALEM

Mã số thuế: 0104889023

CÔNG TY TNHH SALEMO

Mã số thuế: 4201595717

CÔNG TY TNHH SALEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312610917

CÔNG TY TNHH SALEM SOLUTION

Mã số thuế: 0313387690

CÔNG TY TNHH SALEM JOY

Mã số thuế: 0316075844

CÔNG TY TNHH SALEM JOY LEARNING

Mã số thuế: 0316145114

CÔNG TY TNHH SALEM CLEAN

Mã số thuế: 0316470266

CÔNG TY TNHH SALEEM & SALAH

Mã số thuế: 0315133067

Tìm thông tin Doanh nghiệp