Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ khác4932
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Chuẩn bị mặt bằng43120
5Hoàn thiện công trình xây dựng43300
6Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
11Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
14Cho thuê xe có động cơ7710
15Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
16Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
17In ấn18110
18Dịch vụ liên quan đến in18120
19Điều hành tua du lịch79120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 147 (Tên nước ngoài: 147 TRANSPORT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326348, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 147 Gò Dưa, Khu phố 3, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÂM THỊ THANH LAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách đường bộ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp