Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT NỐT NHẠC VUI (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT NỐT NHẠC VUI), Mã số thuế: 0314326323, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 252/1 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ HỒNG THU, Số điện thoại: 02839919293, Địa chỉ: 252/1 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT TROSI TRANG

Mã số thuế: 0109474671

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT TRI GIÁC

Mã số thuế: 0312137264

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT TIA CHỚP

Mã số thuế: 0104857134

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT THỨ BẢY

Mã số thuế: 0311865750

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT THÁI QUANG

Mã số thuế: 4201344223

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT THÁI HÒA

Mã số thuế: 0312042735

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT THÀNH

Mã số thuế: 0314125200

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT THE ALPHA

Mã số thuế: 0316038176

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT THANH TÚ

Mã số thuế: 4201743806

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT THANH HẢO

Mã số thuế: 2400888030

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT TB MUSIC

Mã số thuế: 0313746861

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT SỐ BẢY

Mã số thuế: 0315254858

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO

Mã số thuế: 0313304246

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT SOL DANCE

Mã số thuế: 2901382206

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT SMC

Mã số thuế: 0312758198

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT SKY TREE

Mã số thuế: 2301089693

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT SEN VÀNG

Mã số thuế: 5801356014

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT RUBY MUSIC

Mã số thuế: 0108316009

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT QUÀ TẶNG

Mã số thuế: 0106417770

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT QILIN

Mã số thuế: 0310759534

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT PIVO

Mã số thuế: 0315764873

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT PINKY

Mã số thuế: 4201792546

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT PHẲNG

Mã số thuế: 0313990281

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT PHÚC AN

Mã số thuế: 3401135458

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT PHÉP MÀU

Mã số thuế: 0316587708

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT PHÁT TÀI

Mã số thuế: 0314252791

Tìm thông tin Doanh nghiệp