Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
6Dịch vụ đóng gói82920

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP FARMER USA (Tên nước ngoài: FARMER USA AGRICULTURE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326281, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 51/3 Khiếu Năng Tĩnh, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà KHƯU MINH HẢI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG TÂM

Mã số thuế: 3502364165

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHAN

Mã số thuế: 1602138053

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG NGA

Mã số thuế: 0105630055

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG MINH

Mã số thuế: 5900998929

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG KIM

Mã số thuế: 2400822921

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG HANH

Mã số thuế: 0901073331

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0107386229

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀNG AN

Mã số thuế: 6001546956

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀN MỸ

Mã số thuế: 0314154113

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOÀI AN

Mã số thuế: 5300785654

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOME GARDEN

Mã số thuế: 1101944782

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HOA CHANH

Mã số thuế: 4700271852

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HD GROUP

Mã số thuế: 1801704955

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HC

Mã số thuế: 0313615474

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HADUTO

Mã số thuế: 2400884854

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP H-FARM

Mã số thuế: 0316156973

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GÒ NỔI

Mã số thuế: 4001200489

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GREEN TREE

Mã số thuế: 1301093112

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GREEN SKY

Mã số thuế: 0109069923

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GOLDEN GOAT

Mã số thuế: 2802848260

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GIÀU SANG

Mã số thuế: 1602130791

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GINKGO

Mã số thuế: 5801441220

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GIA TRIỆU

Mã số thuế: 6001653771

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GIA THÀNH

Mã số thuế: 6001682613

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GIA THUẬN

Mã số thuế: 4201887903

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GIA KHÁNH

Mã số thuế: 1602101381

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GIA BẢO

Mã số thuế: 0108520999

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP GAGACO

Mã số thuế: 0314121196

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP FUTACO

Mã số thuế: 3502414088

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP FUSU

Mã số thuế: 0316419284

Tìm thông tin Doanh nghiệp