Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG NGHI (Tên nước ngoài: KHANG NGHI PHARMA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326235, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 165/5 Nghĩa Phát, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ MỸ NỮ

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAVIFA

Mã số thuế: 0108842516

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAVICO

Mã số thuế: 0108817862

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAPHACO

Mã số thuế: 0316928066

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAN ANH

Mã số thuế: 0310488411

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LAM

Mã số thuế: 0316093385

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LA TRÍ

Mã số thuế: 0315528900

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LA PHARMA

Mã số thuế: 0109293234

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LA LA LA

Mã số thuế: 0315341081

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LA FRANCE

Mã số thuế: 3702860153

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KTH

Mã số thuế: 0313208863

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KPHAR

Mã số thuế: 0108637242

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOVI

Mã số thuế: 0314699371

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOVINA

Mã số thuế: 0313373602

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIÊN AN

Mã số thuế: 0107972632

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIYOMI

Mã số thuế: 2301032841

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINH ĐÔ

Mã số thuế: 0107647248

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KINDLY

Mã số thuế: 2301128141

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THANH

Mã số thuế: 0315611394

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM SEN

Mã số thuế: 0311821993

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM PHẠM

Mã số thuế: 3901218705

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM NGÂN

Mã số thuế: 0106843881

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM LIÊN

Mã số thuế: 0106875481

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM HOÀN

Mã số thuế: 0107821760

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHÁNH LINH

Mã số thuế: 0310754215

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG PHAN

Mã số thuế: 1801391653

Tìm thông tin Doanh nghiệp