Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
5Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
6Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
8Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BÊ TÔNG HARTMANN (Tên nước ngoài: HARTMANN CONCRETE EQUIPMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326193, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 46/1/84 Đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG YẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẾP HANIL

Mã số thuế: 0314708650

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẮC NAM

Mã số thuế: 0314019731

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO TÍN

Mã số thuế: 0316605040

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO QUANG

Mã số thuế: 0310901558

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO MINH AN

Mã số thuế: 2300777827

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO KIM

Mã số thuế: 0310318681

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO DUY

Mã số thuế: 2001330798

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO AN 369

Mã số thuế: 0901056248

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẠCH MÃ

Mã số thuế: 2802609600

Tìm thông tin Doanh nghiệp