Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH LPS PACIFICA (Tên nước ngoài: LPS PACIFICA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326059, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại L14-08B, Lầu 14, Vincom Tower, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VAZQUEZ ANTHONY JÉSUS MARCEL

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LSE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107537397

CÔNG TY TNHH LSD VIỆT Y

Mã số thuế: 0106888219

CÔNG TY TNHH LSD GLOBAL

Mã số thuế: 0201950900

CÔNG TY TNHH LSC

Mã số thuế: 0202104996

CÔNG TY TNHH LSCOM VINA

Mã số thuế: 0106682634

CÔNG TY TNHH LSCOM VINA

Mã số thuế: 0106487873

CÔNG TY TNHH LSC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102039018

CÔNG TY TNHH LSB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315154229

CÔNG TY TNHH LSA CONSULTING

Mã số thuế: 0316857520

CÔNG TY TNHH LS-CERA

Mã số thuế: 0108533701

CÔNG TY TNHH LS ĐOÀN OANH

Mã số thuế: 2802759395

CÔNG TY TNHH LS TRỌNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 2802759758

CÔNG TY TNHH LS THIÊN ĐAN

Mã số thuế: 0314058385

CÔNG TY TNHH LS THANH SƠN

Mã số thuế: 2802759885

CÔNG TY TNHH LS TECH

Mã số thuế: 0109406696

CÔNG TY TNHH LS STUDIO

Mã số thuế: 0109089084

CÔNG TY TNHH LS STEEL

Mã số thuế: 0314470158

CÔNG TY TNHH LS ONE

Mã số thuế: 0315865832

CÔNG TY TNHH LS NGUYỄN XUÂN

Mã số thuế: 2802759564

CÔNG TY TNHH LS MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0108318454

CÔNG TY TNHH LS METAL VINA

Mã số thuế: 0201933976

CÔNG TY TNHH LS LỘC NGUYÊN

Mã số thuế: 0316556876

CÔNG TY TNHH LS KOREA

Mã số thuế: 2400892943

CÔNG TY TNHH LS KOREA

Mã số thuế: 2400857963

CÔNG TY TNHH LS KINH BẮC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300950937

CÔNG TY TNHH LS KHÁNH THU

Mã số thuế: 2802759437

CÔNG TY TNHH LS HỮU NAM

Mã số thuế: 2802759532

CÔNG TY TNHH LS GROUP

Mã số thuế: 0108641986

CÔNG TY TNHH LS GROUP

Mã số thuế: 0107922871

CÔNG TY TNHH LS FOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109358629

CÔNG TY TNHH LS E&C

Mã số thuế: 3502364447

CÔNG TY TNHH LS CORPORATION

Mã số thuế: 0316015210

CÔNG TY TNHH LS CONSULTANCY

Mã số thuế: 0316858235

CÔNG TY TNHH LS COMMUNICATION VINA

Mã số thuế: 2500548824

CÔNG TY TNHH LS AN PHÚC

Mã số thuế: 0201983335

CÔNG TY TNHH LRT PRO

Mã số thuế: 0315876312

CÔNG TY TNHH LRT F&B

Mã số thuế: 0315385709

CÔNG TY TNHH LRON CASTLE

Mã số thuế: 0315281361

CÔNG TY TNHH LRAD

Mã số thuế: 0108942119

CÔNG TY TNHH LQTECH

Mã số thuế: 0313182358

CÔNG TY TNHH LQK17

Mã số thuế: 0402009718

CÔNG TY TNHH LQF VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107997059

CÔNG TY TNHH LQC - TEXTILE

Mã số thuế: 0316466037

CÔNG TY TNHH LQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107397164

CÔNG TY TNHH LQ FOREVER

Mã số thuế: 3702939011

CÔNG TY TNHH LQ - PHÁP

Mã số thuế: 0107391081

CÔNG TY TNHH LPT QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0109551492

CÔNG TY TNHH LPT AN BÌNH

Mã số thuế: 0901012674

CÔNG TY TNHH LPS VINA

Mã số thuế: 0315521461

CÔNG TY TNHH LPS TECH

Mã số thuế: 2301128409

Tìm thông tin Doanh nghiệp