Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
2Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH COVESTCONS (Tên nước ngoài: COVESTCONS COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314326002, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 12, Tòa nhà COTECCONS, số 236/6 Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BOLAT DUISENOV

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CP PHÚ LỘC

Mã số thuế: 2802517879

CÔNG TY TNHH CP NEW

Mã số thuế: 3401204711

CÔNG TY TNHH CP MOJO

Mã số thuế: 0315782738

CÔNG TY TNHH CP MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0106930245

CÔNG TY TNHH CP MINH HIẾU

Mã số thuế: 3401207864

CÔNG TY TNHH CP HỮU ĐÔNG

Mã số thuế: 3603447474

CÔNG TY TNHH CP HOÀNG KIM

Mã số thuế: 5801314529

CÔNG TY TNHH CP GIA PHÚC

Mã số thuế: 6001615007

CÔNG TY TNHH CP GIA PHÁT

Mã số thuế: 0312274969

CÔNG TY TNHH CP FLOC

Mã số thuế: 1001206421

CÔNG TY TNHH CP FARM VIỆT NAM

Mã số thuế: 3401086546

CÔNG TY TNHH CP DHU

Mã số thuế: 0108563706

CÔNG TY TNHH CP CƯỜNG LÊ

Mã số thuế: 0312866027

CÔNG TY TNHH CP CONSTRUCTION

Mã số thuế: 0312481362

CÔNG TY TNHH CP BÌNH LONG

Mã số thuế: 4001155927

CÔNG TY TNHH CP B&F; VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316474239

CÔNG TY TNHH CP - VIN PHÁT

Mã số thuế: 3401207487

CÔNG TY TNHH COZZON

Mã số thuế: 0314646115

CÔNG TY TNHH COZYTEL

Mã số thuế: 2300952652

CÔNG TY TNHH COZYDOOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101941051

CÔNG TY TNHH COZY ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801438806

CÔNG TY TNHH COZY HOUSE

Mã số thuế: 0316260188

CÔNG TY TNHH COZY EATERY AND BAR

Mã số thuế: 0316213861

CÔNG TY TNHH COZY CORNER

Mã số thuế: 0315720107

CÔNG TY TNHH COZIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108819919

CÔNG TY TNHH COXPLORE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108591950

CÔNG TY TNHH COXING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107015344

CÔNG TY TNHH COXI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108053800

CÔNG TY TNHH COWIN VINA

Mã số thuế: 0109485602

CÔNG TY TNHH COWIN VINA

Mã số thuế: 0107945678

CÔNG TY TNHH COWIN SOLUTECH VIỆT NAM.

Mã số thuế: 2300795551

CÔNG TY TNHH COWELLCO

Mã số thuế: 0315538627

CÔNG TY TNHH COWELL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315121985

CÔNG TY TNHH COWELL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314602862

CÔNG TY TNHH COWELL INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0314306944

CÔNG TY TNHH COWAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108309315

CÔNG TY TNHH COWAY VINA

Mã số thuế: 0109276253

CÔNG TY TNHH COWAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312137225

CÔNG TY TNHH COVIS

Mã số thuế: 0109071016

CÔNG TY TNHH COVINA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106303558

CÔNG TY TNHH COVILAW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106094689

CÔNG TY TNHH COVIFOOD

Mã số thuế: 0316284407

CÔNG TY TNHH COVIETTECH

Mã số thuế: 0315472038

CÔNG TY TNHH COVID

Mã số thuế: 6001687587

CÔNG TY TNHH COVID LAND

Mã số thuế: 0314110211

CÔNG TY TNHH COVICO

Mã số thuế: 0105168352

CÔNG TY TNHH COVICO ENGINEERING

Mã số thuế: 0107902515

CÔNG TY TNHH COVI SOLUTION

Mã số thuế: 0316259182

CÔNG TY TNHH COVESTRO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0313328134

Tìm thông tin Doanh nghiệp