Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
2Bán buôn đồ uống4633
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
5Lập trình máy vi tính62010
6Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
7Hoạt động tư vấn quản lý70200
8Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
9Quảng cáo73100
10Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
11Giáo dục mầm non85100
12Giáo dục tiểu học85200
13Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
14Giáo dục nghề nghiệp8532
15Đào tạo cao đẳng85410
16Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
17Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
18Cung ứng lao động tạm thời78200
19Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NES EDUCATION (Tên nước ngoài: NES EDUCATION CORPORATION), Mã số thuế: 0314325947, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 45 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ NAM TÂN, Số điện thoại: 0903622311, Địa chỉ: 45 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NEUHOMES

Mã số thuế: 0109374885

CÔNG TY CỔ PHẦN NETWORK POWER

Mã số thuế: 0106917540

CÔNG TY CỔ PHẦN NETWAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108881610

CÔNG TY CỔ PHẦN NETVNN

Mã số thuế: 0105742217

CÔNG TY CỔ PHẦN NETVIET

Mã số thuế: 0103027779

CÔNG TY CỔ PHẦN NETTRANS

Mã số thuế: 0401616163

CÔNG TY CỔ PHẦN NETTOUR

Mã số thuế: 0103038206

CÔNG TY CỔ PHẦN NETSMART

Mã số thuế: 0109357431

CÔNG TY CỔ PHẦN NETONE

Mã số thuế: 0107308929

CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM

Mã số thuế: 0105961071

CÔNG TY CỔ PHẦN NETMONEY

Mã số thuế: 0108514709

CÔNG TY CỔ PHẦN NETMEDIA EZCONNECT

Mã số thuế: 0311221918

CÔNG TY CỔ PHẦN NETLINK

Mã số thuế: 0107628037

CÔNG TY CỔ PHẦN NETLINK PRESS

Mã số thuế: 0107766164

CÔNG TY CỔ PHẦN NETLINK PRESS

Mã số thuế: 0104614526

CÔNG TY CỔ PHẦN NETLAW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109354166

CÔNG TY CỔ PHẦN NETIT

Mã số thuế: 0105369073

CÔNG TY CỔ PHẦN NETIS GEMS

Mã số thuế: 0314186468

CÔNG TY CỔ PHẦN NETHOUSING

Mã số thuế: 0107831462

CÔNG TY CỔ PHẦN NETHOTEL

Mã số thuế: 0104562934

CÔNG TY CỔ PHẦN NETHOTEL

Mã số thuế: 0103045495

CÔNG TY CỔ PHẦN NETHOME

Mã số thuế: 5702055841

CÔNG TY CỔ PHẦN NETFORCE

Mã số thuế: 0106526875

CÔNG TY CỔ PHẦN NETDOOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109329258

CÔNG TY CỔ PHẦN NETCOM

Mã số thuế: 2901431460

CÔNG TY CỔ PHẦN NETCASO

Mã số thuế: 0311998623

CÔNG TY CỔ PHẦN NETCAM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106231127

CÔNG TY CỔ PHẦN NETCAB (NTNN)

Mã số thuế: 0316036940

CÔNG TY CỔ PHẦN NETBUY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107845105

CÔNG TY CỔ PHẦN NETART

Mã số thuế: 0106103710

CÔNG TY CỔ PHẦN NETALINK

Mã số thuế: 0316235657

CÔNG TY CỔ PHẦN NET GROUP

Mã số thuế: 5300688315

CÔNG TY CỔ PHẦN NET GOLD

Mã số thuế: 2901943081

CÔNG TY CỔ PHẦN NES

Mã số thuế: 0104877116

CÔNG TY CỔ PHẦN NESTLAND

Mã số thuế: 2601046595

CÔNG TY CỔ PHẦN NESTFARM

Mã số thuế: 0316260501

CÔNG TY CỔ PHẦN NEST100

Mã số thuế: 4201715693

CÔNG TY CỔ PHẦN NEST ART

Mã số thuế: 1101826813

CÔNG TY CỔ PHẦN NEST ART (NTNN)

Mã số thuế: 0316066416

CÔNG TY CỔ PHẦN NESFACO

Mã số thuế: 0315462142

CÔNG TY CỔ PHẦN NESCA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0310437008

CÔNG TY CỔ PHẦN NES SOLAR

Mã số thuế: 0315704049

Tìm thông tin Doanh nghiệp