Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
2Lắp đặt hệ thống điện43210
3Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn đồ uống4633
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
9Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
10Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
11Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
12Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
13Cho thuê xe có động cơ7710
14Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
15Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
16Dịch vụ đóng gói82920
17Đại lý du lịch79110
18Điều hành tua du lịch79120
19Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LÊ DANH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LÊ DANH), Mã số thuế: 0314325922, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 719 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THÀNH DANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp