Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu20290
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Khai thác thuỷ sản nội địa0312
6Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
7Sản xuất giống thuỷ sản03230
8Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản10800

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIOFREEN (Tên nước ngoài: BIOFREEN SEAFOOD COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314325915, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 238 Ba Đình, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN NGỌC DANH, Số điện thoại: 0902861340, Địa chỉ: 238 Ba Đình, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN DIỄM HƯNG

Mã số thuế: 4300793117

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CẨM NGÂN

Mã số thuế: 2200769068

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CẦN GIỜ

Mã số thuế: 0313936943

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CÔ SƯƠNG

Mã số thuế: 1300932365

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: 2001311869

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CK NHA TRANG

Mã số thuế: 4201699018

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CHỢ MỚI

Mã số thuế: 1602029103

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CHÍ BẢO

Mã số thuế: 0401372679

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CHÂN MÂY

Mã số thuế: 1702191974

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CAO NGUYÊN

Mã số thuế: 6400417977

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CAO LỘC

Mã số thuế: 4201214584

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN CAO HÙNG

Mã số thuế: 5701786197

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BỘI THU KP

Mã số thuế: 3502285040

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẰNG SƠN

Mã số thuế: 1801648588

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO VIỆT

Mã số thuế: 4500612713

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO MINH

Mã số thuế: 0202017976

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO LONG

Mã số thuế: 3603496136

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO HUY

Mã số thuế: 0601141319

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BẢO DIỄM

Mã số thuế: 2001331470

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BÌNH PHÚ

Mã số thuế: 0316319603

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 2001313030

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BÁCH VIỆT

Mã số thuế: 0314635000

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BÁCH LÂM

Mã số thuế: 2400824076

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BÁ PHÁT

Mã số thuế: 3702504758

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BLUE SKY

Mã số thuế: 4500613227

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BLUE BAY

Mã số thuế: 2001312534

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIỂN ĐẢO

Mã số thuế: 1702224242

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIỂN VÀNG

Mã số thuế: 4401013525

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIXAPRO

Mã số thuế: 5702091462

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIOSHRIMP

Mã số thuế: 3401177835

Tìm thông tin Doanh nghiệp