Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Hoạt động của trụ sở văn phòng70100
4Hoạt động tư vấn quản lý70200
5Quảng cáo73100
6Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
8Cho thuê xe có động cơ7710
9Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
10Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
12Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁI CHI (Tên nước ngoài: AI CHI COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314325908, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 7D Nguyễn Tri Phương, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN CHÍ NGỌC BÍCH, Số điện thoại: 0936999011, Địa chỉ: 7D Nguyễn Tri Phương, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁI VI

Mã số thuế: 3702402509

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÁI MÃ

Mã số thuế: 0401533118

Tìm thông tin Doanh nghiệp