Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý70200
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
7Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
10Bốc xếp hàng hóa5224
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
13Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
14Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
15Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
16Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
17Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
18Cho thuê xe có động cơ7710
19Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
20Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
21Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
22Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
23Hoạt động của các cơ sở thể thao93110
24Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao93120
25Hoạt động thể thao khác93190
26Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu93290
27Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)96100
28Sản xuất bao bì bằng gỗ16230
29Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
30Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
31Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
32Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN QUANG ANH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN QUANG ANH), Mã số thuế: 0314325873, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN MỸ PHÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp