Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
2Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
3Hoạt động tư vấn quản lý70200
4Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SẮC VIỆT (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SẮC VIỆT), Mã số thuế: 0314325859, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 64/14R Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG VĂN SẮC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TC5

Mã số thuế: 2301173049

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ T84

Mã số thuế: 1801539758

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ T&T

Mã số thuế: 0314114375

Tìm thông tin Doanh nghiệp