Ngành nghề kinh doanh

1Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
2Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
3Hoạt động hậu kỳ59120
4Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130
5Hoạt động chiếu phim5914
6Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc59200
7Hoạt động tư vấn quản lý70200
8Quảng cáo73100
9Hoạt động nhiếp ảnh74200
10Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
11Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
12Sao chép bản ghi các loại18200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI TRÍ VHD (Tên nước ngoài: VHD ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314325841, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 216 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ ĐOÀN ĐỨC, Số điện thoại: 0915985678, Địa chỉ: 216 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp