Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
3Bán buôn gạo46310
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
7Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
8Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
11Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
12Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
13Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT CỦ CHI (Tên nước ngoài: CU CHI HONEY-BEES JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0314325464, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM HOÀNG LONG, Số điện thoại: 02873035568, Địa chỉ: Số 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN OPP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106631358

CÔNG TY CỔ PHẦN OPP HOLDINGS

Mã số thuế: 5801359167

CÔNG TY CỔ PHẦN OPO

Mã số thuế: 0107380957

CÔNG TY CỔ PHẦN OPLA CRM

Mã số thuế: 0316915797

CÔNG TY CỔ PHẦN OPIXAR

Mã số thuế: 0106004519

CÔNG TY CỔ PHẦN OPIEE VIỆT

Mã số thuế: 0109359710

CÔNG TY CỔ PHẦN OPERA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106103580

CÔNG TY CỔ PHẦN OPENSIS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0103041334

CÔNG TY CỔ PHẦN OPENSHARE

Mã số thuế: 0313665725

CÔNG TY CỔ PHẦN OPENHOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106166823

CÔNG TY CỔ PHẦN OPENGINE

Mã số thuế: 0108826377

CÔNG TY CỔ PHẦN OPENCOM

Mã số thuế: 0106037627

CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN99 HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107449976

CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901740719

CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN MIND PLUS

Mã số thuế: 0314367094

CÔNG TY CỔ PHẦN OPEN CLASSROOM TEAM

Mã số thuế: 0109410075

CÔNG TY CỔ PHẦN OPC GAMES

Mã số thuế: 0316019381

CÔNG TY CỔ PHẦN OPARK

Mã số thuế: 0312432206

CÔNG TY CỔ PHẦN OPAN

Mã số thuế: 0310346551

CÔNG TY CỔ PHẦN OOH

Mã số thuế: 0104539741

CÔNG TY CỔ PHẦN OOH

Mã số thuế: 0103044769

CÔNG TY CỔ PHẦN ONYX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106805741

CÔNG TY CỔ PHẦN ONXA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108795016

CÔNG TY CỔ PHẦN ONWAY

Mã số thuế: 2802452036

CÔNG TY CỔ PHẦN ONUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108794333

CÔNG TY CỔ PHẦN ONTRADE

Mã số thuế: 0316139939

CÔNG TY CỔ PHẦN ONTER

Mã số thuế: 0109272869

CÔNG TY CỔ PHẦN ONSEN VIỆT NHẬT

Mã số thuế: 0105484245

CÔNG TY CỔ PHẦN ONSEN HÀ NAM

Mã số thuế: 0700841689

CÔNG TY CỔ PHẦN ONSE HEALTH LIFE

Mã số thuế: 0316461906

CÔNG TY CỔ PHẦN ONPOINT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314149836

CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET

Mã số thuế: 0106871166

CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET

Mã số thuế: 0104598793

CÔNG TY CỔ PHẦN ONNET

Mã số thuế: 0103046051

CÔNG TY CỔ PHẦN ONMYHOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109142852

CÔNG TY CỔ PHẦN ONME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106646410

CÔNG TY CỔ PHẦN ONION HOLDING

Mã số thuế: 0109473156

CÔNG TY CỔ PHẦN ONGREAT

Mã số thuế: 0106624456

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 0313631236

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG XUÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 0310635176

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500643059

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG QUANG TIÊN

Mã số thuế: 0312950913

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG MẬT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106219994

Tìm thông tin Doanh nghiệp