Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Cho thuê xe có động cơ7710
5Đại lý du lịch79110
6Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM Á CHÂU LIMOUSINE (Tên nước ngoài: SOUTH ASIA LIMOUSINE CORPORATION), Mã số thuế: 0314325048, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 219 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN ĐỨC MINH TRÍ, Số điện thoại: 0838787777, Địa chỉ: 219 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO VIỆT NAM

Mã số thuế: 5701634564

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO TÍN PHÁT

Mã số thuế: 0402093011

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO TECHNOLOGY OIL

Mã số thuế: 0314039350

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO STONE

Mã số thuế: 0312077632

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO POWER

Mã số thuế: 0315748832

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO PHARMA

Mã số thuế: 0601033754

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO PHAM GREE

Mã số thuế: 4300871189

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO LED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107312851

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO FRESH

Mã số thuế: 0316236731

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO FINTECH

Mã số thuế: 0109741119

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO DTH VIỆT NAM

Mã số thuế: 5701486820

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO COFFEE & COCOA

Mã số thuế: 0313032433

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO BỘI THU

Mã số thuế: 0312873095

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO BICS

Mã số thuế: 3100894010

CÔNG TY CỔ PHẦN NANO BAR

Mã số thuế: 0107981605

CÔNG TY CỔ PHẦN NAN HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0108330211

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMY THÀNH

Mã số thuế: 0107600666

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMS

Mã số thuế: 0109326761

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMSA-HCM

Mã số thuế: 0201727116

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMJANG GLASS

Mã số thuế: 3502401353

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108625198

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMHUFI

Mã số thuế: 0315920240

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMEXCO

Mã số thuế: 2902042925

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMASIA SOLAR 1

Mã số thuế: 0316502648

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMAN

Mã số thuế: 0401673524

CÔNG TY CỔ PHẦN NAMAN

Mã số thuế: 0401633169

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ĐẤT VIỆT

Mã số thuế: 0109338647

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ĐẠI TIẾN

Mã số thuế: 0316179258

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ĐÔNG Á

Mã số thuế: 0312986892

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ĐÔNG SƠN

Mã số thuế: 5701663526

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 0315443446

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ĐÔ DRAGON

Mã số thuế: 0316027199

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM ĐIỀN LAND

Mã số thuế: 0314072968

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM Á SOLAR

Mã số thuế: 1602135197

Tìm thông tin Doanh nghiệp