Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THU HÀ FOOD (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THU HÀ FOOD), Mã số thuế: 0314324911, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 114/25 Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THU HÀ

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THU MINH VŨ

Mã số thuế: 0201728141

CÔNG TY TNHH THU MINH PHÁT

Mã số thuế: 3502434990

CÔNG TY TNHH THU MINH 36

Mã số thuế: 2802553235

CÔNG TY TNHH THU MAY

Mã số thuế: 0901033882

CÔNG TY TNHH THU LỘC

Mã số thuế: 3602317088

CÔNG TY TNHH THU LỘC THỌ NHA TRANG

Mã số thuế: 4201630471

CÔNG TY TNHH THU LƯƠNG

Mã số thuế: 5400473017

CÔNG TY TNHH THU LÂM THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 2901860357

CÔNG TY TNHH THU LÁ VÀNG

Mã số thuế: 0315310679

CÔNG TY TNHH THU LONG HT

Mã số thuế: 3001862794

CÔNG TY TNHH THU LINH THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 4601557219

CÔNG TY TNHH THU LINH NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700878040

CÔNG TY TNHH THU LAN ANH

Mã số thuế: 3603409775

CÔNG TY TNHH THU KIỆT

Mã số thuế: 3602938688

CÔNG TY TNHH THU KIM

Mã số thuế: 0315626672

CÔNG TY TNHH THU KHOA

Mã số thuế: 0900620888

CÔNG TY TNHH THU KANG

Mã số thuế: 0313044358

CÔNG TY TNHH THU HỒI NỢ VAMC

Mã số thuế: 0312490529

CÔNG TY TNHH THU HỒI NỢ SANS BANG

Mã số thuế: 0314308652

CÔNG TY TNHH THU HỒI NỢ QUANG MINH

Mã số thuế: 0108698460

CÔNG TY TNHH THU HỒI NỢ LÂM HOÀNG

Mã số thuế: 3603617239

CÔNG TY TNHH THU HỒI NỢ KIKI AM

Mã số thuế: 0108905780

CÔNG TY TNHH THU HỒI NỢ HẮC LONG

Mã số thuế: 1101831355

CÔNG TY TNHH THU HẰNG-INVEST

Mã số thuế: 2601032916

CÔNG TY TNHH THU HẰNG SJC

Mã số thuế: 2802622520

CÔNG TY TNHH THU HẰNG QN

Mã số thuế: 5701830167

CÔNG TY TNHH THU HẢI ĐƯỜNG VN

Mã số thuế: 5801401387

CÔNG TY TNHH THU HƯỜNG LS

Mã số thuế: 2802858702

CÔNG TY TNHH THU HƯỜNG 68

Mã số thuế: 2802805411

CÔNG TY TNHH THU HƯƠNG TUẦN CHÂU

Mã số thuế: 5701902950

CÔNG TY TNHH THU HƯƠNG QUỲNH

Mã số thuế: 2300982368

CÔNG TY TNHH THU HƯƠNG HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900999634

CÔNG TY TNHH THU HƯNG ANH

Mã số thuế: 2902054825

CÔNG TY TNHH THU HÁN THĂNG

Mã số thuế: 0310835249

CÔNG TY TNHH THU HÀ HASONG MEDIS

Mã số thuế: 0313277666

Tìm thông tin Doanh nghiệp