Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THE SUN VIETNAM (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THE SUN VIETNAM), Mã số thuế: 0314324855, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 86/26 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ XUÂN DANH, Số điện thoại: 01677270662, Địa chỉ: 86/26 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THE V ART

Mã số thuế: 0314091512

CÔNG TY TNHH THE V -DRINKS

Mã số thuế: 3702531180

CÔNG TY TNHH THE UTT

Mã số thuế: 0312951868

CÔNG TY TNHH THE UTT

Mã số thuế: 0312951868-001

CÔNG TY TNHH THE US CENTRE

Mã số thuế: 0108998954

CÔNG TY TNHH THE UNTITLED

Mã số thuế: 0108280786

CÔNG TY TNHH THE UNIQUE

Mã số thuế: 0315500711

CÔNG TY TNHH THE TÂY VIỆT

Mã số thuế: 3603732094

CÔNG TY TNHH THE TRUE HEALTH

Mã số thuế: 0402066265

CÔNG TY TNHH THE TRUE BLUES

Mã số thuế: 3101092228

CÔNG TY TNHH THE TROPICANA GARDEN

Mã số thuế: 0316859863

CÔNG TY TNHH THE TRIP DALAT

Mã số thuế: 5801407043

CÔNG TY TNHH THE TRIANGLE

Mã số thuế: 0315239218

CÔNG TY TNHH THE TRAN

Mã số thuế: 0312142747

CÔNG TY TNHH THE TRANS

Mã số thuế: 0315776244

CÔNG TY TNHH THE TRAINEE CLUB

Mã số thuế: 0109434132

CÔNG TY TNHH THE TOWN

Mã số thuế: 0312765903

CÔNG TY TNHH THE TOTAL WEBBING

Mã số thuế: 3901233710

CÔNG TY TNHH THE TOBI

Mã số thuế: 0401693400

CÔNG TY TNHH THE TITANS

Mã số thuế: 0316662017

CÔNG TY TNHH THE TINY WINDOW

Mã số thuế: 0312990296

CÔNG TY TNHH THE TIME

Mã số thuế: 0106839885

CÔNG TY TNHH THE TIMES MUSIC

Mã số thuế: 0316444548

CÔNG TY TNHH THE TIME LOGISTICS

Mã số thuế: 0311619586

CÔNG TY TNHH THE TIGER'S NEST STUDIO

Mã số thuế: 0316637268

CÔNG TY TNHH THE THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 2700844098

CÔNG TY TNHH THE THIRD LEAF

Mã số thuế: 1101880289

CÔNG TY TNHH THE TEXPERTS (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0316520206

CÔNG TY TNHH THE TEP

Mã số thuế: 0315984678

CÔNG TY TNHH THE TEMPLE

Mã số thuế: 4201730596

CÔNG TY TNHH THE TECHANIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107936088

CÔNG TY TNHH THE TEAM

Mã số thuế: 0313143905

CÔNG TY TNHH THE TEA KING

Mã số thuế: 0315604206

CÔNG TY TNHH THE TARGARYEN DREAM

Mã số thuế: 0108519739

CÔNG TY TNHH THE TALENT ENGINE

Mã số thuế: 0314435001

CÔNG TY TNHH THE TAILOR HOSPITALITY

Mã số thuế: 0316494066

CÔNG TY TNHH THE TACO STAND

Mã số thuế: 0315585828

CÔNG TY TNHH THE S

Mã số thuế: 0316770580

CÔNG TY TNHH THE SYMPHONY

Mã số thuế: 0316776261

CÔNG TY TNHH THE SUPPORTER

Mã số thuế: 0315802688

CÔNG TY TNHH THE SUPPORT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603510341

CÔNG TY TNHH THE SUPPORT VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603049554

CÔNG TY TNHH THE SUN

Mã số thuế: 0310568441

CÔNG TY TNHH THE SUNGATE

Mã số thuế: 0314465077

CÔNG TY TNHH THE SUNFLOWER VINA

Mã số thuế: 2301142121

CÔNG TY TNHH THE SUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106224754

Tìm thông tin Doanh nghiệp