Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU HỌC – DU LỊCH STS (Tên nước ngoài: STS TRAVEL – OVERSEAS STUDY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314324277, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Empire Building 26-28 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ VĂN SƠN

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & LỮ HÀNH TN

Mã số thuế: 0106600582

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & DI TRÚ AHU

Mã số thuế: 0315116872

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SENVIET TRAVEL

Mã số thuế: 2802482168

CÔNG TY TNHH DU LỊCH APEC

Mã số thuế: 0109063079

CÔNG TY TNHH DU LICH HAHA

Mã số thuế: 0401960215

CÔNG TY TNHH DU LED

Mã số thuế: 3702652890

CÔNG TY TNHH DU KIN

Mã số thuế: 0312068941

CÔNG TY TNHH DU KHẢO ĐKT

Mã số thuế: 0312800114

CÔNG TY TNHH DU KHA THI

Mã số thuế: 0312415225

CÔNG TY TNHH DU HỌC, ĐỊNH CƯ T&T

Mã số thuế: 0108026645

Tìm thông tin Doanh nghiệp