Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH 2-DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẢI TIẾN BẢO, Mã số thuế: 0314323202-002, được thành lập ngày 13/01/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 96 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Luyến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH 21 CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-019

CHI NHÁNH 21 CÔNG TY CỔ PHẦN NISO

Mã số thuế: 0313505746-029

CHI NHÁNH 21 - DNTN ĐỖ TRÍ THỨC

Mã số thuế: 2000456050-022

CHI NHÁNH 21 - CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-044

CHI NHÁNH 21 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHI KHOA

Mã số thuế: 0304506905-021

CHI NHÁNH 20 CÔNG TY TNHH BOBAPOP

Mã số thuế: 0312301838-019

CHI NHÁNH 20 CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-017

CHI NHÁNH 20 CÔNG TY CỔ PHẦN NISO

Mã số thuế: 0313505746-026

CHI NHÁNH 20 - DNTN ĐỖ TRÍ THỨC

Mã số thuế: 2000456050-020

CHI NHÁNH 20 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHI KHOA

Mã số thuế: 0304506905-019

Tìm thông tin Doanh nghiệp