Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
2Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
3Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
4Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
6Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN VẠN LONG (Tên nước ngoài: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN VẠN LONG), Mã số thuế: 0314322086, được thành lập ngày 02/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 9 Đường Tự Do, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯƠNG VĂN TRƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp