Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
3Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
4In ấn18110
5Dịch vụ liên quan đến in18120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ HOÀNG PHÚC (Tên nước ngoài: HOANG PHUC PACKING PRODUCTION CO,LTD), Mã số thuế: 0314320988, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 180 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN LÊ BẢO XUYÊN, Số điện thoại: 0903147565, Địa chỉ: 180 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ HT

Mã số thuế: 0201788817

Tìm thông tin Doanh nghiệp