Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)13220
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Sản xuất vải dệt thoi13120
5Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác13210
6Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu13290
7May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)14100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG HIỆP HẠNH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỜI TRANG HIỆP HẠNH), Mã số thuế: 0314320875, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 300 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN HẠNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp