Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu13290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DÂY KHÓA KÉO TIÊN PHONG, Mã số thuế: 0314310323-002, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 357/46 Bình Thành, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THANH VŨ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG THÀNH DTC

Mã số thuế: 0313610532-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG THIÊN ANH

Mã số thuế: 0308056333-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG THIÊN ANH

Mã số thuế: 0308056333-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG MẠNH PHÚ

Mã số thuế: 0309504764-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH VŨ

Mã số thuế: 3603271358-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH KHOA

Mã số thuế: 5801452430-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG HÙNG MINH

Mã số thuế: 0313055751-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0313298296-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG DUY HÂN

Mã số thuế: 0312754570-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG ANH THƯ

Mã số thuế: 0310751380-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG ANH THƯ

Mã số thuế: 0310751380-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG ANH THƯ

Mã số thuế: 0310751380-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯƠNG AN KỲ

Mã số thuế: 0315253082-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯ HOÀI

Mã số thuế: 2200263867-006

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DƯ HOÀI

Mã số thuế: 2200263867-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DŨNG ĐỊA

Mã số thuế: 0313300266-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DŨNG TÙNG

Mã số thuế: 0314271191-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0302080900-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0302080900-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DŨNG SÔNG HÀN

Mã số thuế: 0400783154-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DŨNG PHI YẾN

Mã số thuế: 0309938232-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DŨNG PHI YẾN

Mã số thuế: 0309938232-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DŨNG HẢI

Mã số thuế: 1100636087-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DŨNG GIA AN

Mã số thuế: 0313257035-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DŨ PHÁT

Mã số thuế: 0302886112-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DÃ NGOẠI XANH

Mã số thuế: 5800685351-002

Tìm thông tin Doanh nghiệp