Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
5Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
8Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
9Chuyển phát53200
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Quảng cáo73100
12Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
13Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
14Dịch vụ đóng gói82920
15Hoạt động của các cơ sở thể thao93110
16Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao93120
17Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề93210
18Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm15120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SAFO (Tên nước ngoài: SAFO COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314276104, được thành lập ngày 08/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 511/10 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH QUỐC VIỆT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SAGOVIET

Mã số thuế: 0313539960

CÔNG TY TNHH SAGOTA TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201452294

CÔNG TY TNHH SAGOSA

Mã số thuế: 0314089143

CÔNG TY TNHH SAGOPHA

Mã số thuế: 0312488720

CÔNG TY TNHH SAGOPHAR

Mã số thuế: 0312526327

CÔNG TY TNHH SAGONI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315349242

CÔNG TY TNHH SAGONEW

Mã số thuế: 0316483508

CÔNG TY TNHH SAGONEWTEK

Mã số thuế: 0316447468

CÔNG TY TNHH SAGOMY

Mã số thuế: 0315050170

CÔNG TY TNHH SAGOMEX

Mã số thuế: 0315483463

CÔNG TY TNHH SAGOMEDIA

Mã số thuế: 0314508193

CÔNG TY TNHH SAGOLAS

Mã số thuế: 0314679590

CÔNG TY TNHH SAGOLAND

Mã số thuế: 0313116443

CÔNG TY TNHH SAGOHOUSE

Mã số thuế: 0315754561

CÔNG TY TNHH SAGOGROUP

Mã số thuế: 0310901501

CÔNG TY TNHH SAGOGREEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315712716

CÔNG TY TNHH SAGOFOODS

Mã số thuế: 0313920421

CÔNG TY TNHH SAGO MEDIA

Mã số thuế: 0402039222

CÔNG TY TNHH SAGO LINES

Mã số thuế: 0314120019

CÔNG TY TNHH SAGO INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316466735

CÔNG TY TNHH SAGO FARM

Mã số thuế: 0313964203

CÔNG TY TNHH SAGO BIOMED

Mã số thuế: 0312059009

CÔNG TY TNHH SAGO AUTO

Mã số thuế: 0313807634

CÔNG TY TNHH SAGO - P

Mã số thuế: 0316319723

CÔNG TY TNHH SAGITTB

Mã số thuế: 0316106877

CÔNG TY TNHH SAGITTARIUS VN

Mã số thuế: 0316787256

CÔNG TY TNHH SAGITTARICAN

Mã số thuế: 0313502865

CÔNG TY TNHH SAGIMEX

Mã số thuế: 0314287265

CÔNG TY TNHH SAGIKO

Mã số thuế: 0311106520

CÔNG TY TNHH SAGI VIETNAM

Mã số thuế: 0316180101

CÔNG TY TNHH SAGGU & SARB

Mã số thuế: 0314646475

CÔNG TY TNHH SAGER TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315433550

CÔNG TY TNHH SAGEMCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104617460

CÔNG TY TNHH SAGE&CO GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107720628

CÔNG TY TNHH SAGE HEALTHCARE

Mã số thuế: 0313168480

CÔNG TY TNHH SAGE - KOMAN

Mã số thuế: 2300858378

CÔNG TY TNHH SAGASIKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702376672

CÔNG TY TNHH SAGAS STUDIO

Mã số thuế: 0311906904

CÔNG TY TNHH SAGAPA

Mã số thuế: 4300808476

CÔNG TY TNHH SAGANO

Mã số thuế: 0314415855

CÔNG TY TNHH SAGANO JAPAN

Mã số thuế: 2901981986

CÔNG TY TNHH SAGANA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105865762

CÔNG TY TNHH SAGAMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500649170

CÔNG TY TNHH SAGA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104897673

CÔNG TY TNHH SAGA VINA

Mã số thuế: 1101693803

CÔNG TY TNHH SAGA GLOBAL

Mã số thuế: 0109006842

CÔNG TY TNHH SAGA BEAUTY

Mã số thuế: 0316549727

CÔNG TY TNHH SAG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315483858

CÔNG TY TNHH SAFULL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401669165

Tìm thông tin Doanh nghiệp