Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Hoàn thiện công trình xây dựng43300
7Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
8Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
9Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
10Hoạt động tư vấn quản lý70200
11Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
12Quảng cáo73100
13Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TRÍ MINH (Tên nước ngoài: TRI MINH TRADING SERVICES DEVELOP INVESTMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314269516, được thành lập ngày 06/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 02 Hoa Phượng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯƠNG ĐỖ MINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp