Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp46900
2Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH AXXA WELLNESS VIỆT NAM (Tên nước ngoài: AXXA WELLNESS VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0314233767, được thành lập ngày 15/02/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 1, Số 174/2 đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DANNY K PANG LEE YEW SIN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH AZ SOLUTION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314074958

CÔNG TY TNHH AZ SIGNATURE

Mã số thuế: 0315469356

CÔNG TY TNHH AZ QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0109174678

CÔNG TY TNHH AZ QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3100994449

CÔNG TY TNHH AZ QUÀ TẶNG

Mã số thuế: 0106643836

CÔNG TY TNHH AZ PLUS Á CHÂU

Mã số thuế: 0312973251

CÔNG TY TNHH AZ NAM VIỆT

Mã số thuế: 0315771359

CÔNG TY TNHH AZ MỸ-VIỆT

Mã số thuế: 0107085743

CÔNG TY TNHH AZ MEDIA

Mã số thuế: 0314247738

CÔNG TY TNHH AZ LASER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109207531

CÔNG TY TNHH AZ LAB

Mã số thuế: 0315702789

CÔNG TY TNHH AZ KẾT NỐI

Mã số thuế: 0106524490

CÔNG TY TNHH AZ INNOVATION GROUP

Mã số thuế: 0316914289

CÔNG TY TNHH AZ GALLERY

Mã số thuế: 0314499693

CÔNG TY TNHH AZ EMPLOYMENT SERVICES

Mã số thuế: 0313678139

CÔNG TY TNHH AZ DISTRIBUTOR

Mã số thuế: 0313720101

CÔNG TY TNHH AZ BODYBUILDING

Mã số thuế: 0316206247

CÔNG TY TNHH AZ AVENTURE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108992818

CÔNG TY TNHH AZ AUTOMATION

Mã số thuế: 0313081198

CÔNG TY TNHH AYVAZ VIETNAM

Mã số thuế: 0315864797

CÔNG TY TNHH AYUMU

Mã số thuế: 0312936309

CÔNG TY TNHH AYUMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108592665

CÔNG TY TNHH AYTEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313329554

CÔNG TY TNHH AYTEC VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0315513012

CÔNG TY TNHH AYT GROUP

Mã số thuế: 0316785883

CÔNG TY TNHH AYSEN SEA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316675182

CÔNG TY TNHH AYS CAROL

Mã số thuế: 0108835660

CÔNG TY TNHH AYRA E&C

Mã số thuế: 0315561256

CÔNG TY TNHH AYP HR GROUP

Mã số thuế: 0314571540

CÔNG TY TNHH AYOFA

Mã số thuế: 0315052509

CÔNG TY TNHH AYO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314014645

CÔNG TY TNHH AYN VINA

Mã số thuế: 0315431585

CÔNG TY TNHH AYMERIC TÂM ĐAN

Mã số thuế: 0315673016

CÔNG TY TNHH AYIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107076202

CÔNG TY TNHH AYES

Mã số thuế: 0109569228

CÔNG TY TNHH AYD

Mã số thuế: 0106770961

CÔNG TY TNHH AYDEN TECHCO

Mã số thuế: 1900651302

CÔNG TY TNHH AYBAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106478276

CÔNG TY TNHH AYA

Mã số thuế: 0311231401

CÔNG TY TNHH AYASAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316069777

CÔNG TY TNHH AYARU

Mã số thuế: 4401063808

CÔNG TY TNHH AYAKA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311723185

CÔNG TY TNHH AYAGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201774593

CÔNG TY TNHH AYAAN INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0314142277

CÔNG TY TNHH AYAAN ASIA

Mã số thuế: 0313741817

CÔNG TY TNHH AYA VN

Mã số thuế: 2300981702

CÔNG TY TNHH AYA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108497796

CÔNG TY TNHH AYA VIETNAM

Mã số thuế: 0316236837

CÔNG TY TNHH AYA EDU

Mã số thuế: 0315619890

CÔNG TY TNHH AYA AUDIO

Mã số thuế: 0316325283

Tìm thông tin Doanh nghiệp