Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ THỊ KIM NGÂN, Mã số thuế: 0314205304, được thành lập ngày 16/01/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 716A Tỉnh Lộ 10, Khu phố 18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Kim Ngân

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ THỊ KIM THANH

Mã số thuế: 3502223189

LÊ THỊ KIM THANH

Mã số thuế: 1101795259

LÊ THỊ KIM THANH

Mã số thuế: 0106948203

LÊ THỊ KIM THANH

Mã số thuế: 0105828626

LÊ THỊ KIM SƠN

Mã số thuế: 4000860468

LÊ THỊ KIM SUỐI

Mã số thuế: 0311857319

LÊ THỊ KIM SA

Mã số thuế: 8398547232

LÊ THỊ KIM SA

Mã số thuế: 0312638768

LÊ THỊ KIM SA

Mã số thuế: 0310760868

LÊ THỊ KIM PHỤNG

Mã số thuế: 3603531775

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 3800779736

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 3603805257

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 1402161337

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 0316453983

LÊ THỊ KIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 0106859338

LÊ THỊ KIM PHƯƠNG

Mã số thuế: 4201877944

LÊ THỊ KIM PHƯƠNG

Mã số thuế: 3603428288

LÊ THỊ KIM PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802931889

LÊ THỊ KIM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0312429203

LÊ THỊ KIM PHÚ

Mã số thuế: 0316057309

LÊ THỊ KIM PHA

Mã số thuế: 8276013794

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 6101075154

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 5901039499

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 5200560671

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 3501589832

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 2500669730

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 1201240405

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0311212303

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0311186974

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0309998707

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0106997507

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0106889766

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0106709621

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0105498142

LÊ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0104735513

LÊ THỊ KIM NĂNG

Mã số thuế: 8168690453

LÊ THỊ KIM NHẪ

Mã số thuế: 5801470510

LÊ THỊ KIM NHUNG

Mã số thuế: 0105166482

LÊ THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 3502235836

LÊ THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 1600490100

LÊ THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 1501114144

LÊ THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 1201181534

LÊ THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 0310686300

LÊ THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 0109640008

LÊ THỊ KIM NGỌC

Mã số thuế: 0105152497

LÊ THỊ KIM NGÂ

Mã số thuế: 5901174057

LÊ THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 8618943192

LÊ THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 8304050920

LÊ THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3603734599

Tìm thông tin Doanh nghiệp