Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP B-BIO, Mã số thuế: 0314204766-001, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 89/8 Phạm Văn Chí, Phường 01, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HOÀNG TUẤN DUY

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH RPC

Mã số thuế: 0305901087-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NAVI

Mã số thuế: 0311070306-004

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ A V

Mã số thuế: 0310543221-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH QUỐC AN KHANG

Mã số thuế: 3600842130-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH QH LAND

Mã số thuế: 0401990869-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG OEM

Mã số thuế: 0312510052-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHẠM KHẢI

Mã số thuế: 0313132438-002

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHẠM HÀ

Mã số thuế: 0302884683-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHẠM CAO PHÚ

Mã số thuế: 0312853211-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TÙNG

Mã số thuế: 3600720439-002

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH DANH

Mã số thuế: 0308499783-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHÚC HIẾU

Mã số thuế: 3600663501-006

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHÚ XUÂN ĐAN

Mã số thuế: 0313381681-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHÁT LỤC HỢP

Mã số thuế: 0315940381-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHAN XUÂN YẾN

Mã số thuế: 3603548909-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH PHAN SONG ANH

Mã số thuế: 3603293224-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH OK 3 CON DÊ

Mã số thuế: 3702505173-001

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH NĂM HỒNG

Mã số thuế: 3600971506-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp