Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT (Tên nước ngoài: CÔNG TY CP SP), Mã số thuế: 0313952374, được thành lập ngày 05/08/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại O10A Khu phố 1, Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG HUỲNH MINH

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HƯNG LONG

Mã số thuế: 0900916395

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC CNA

Mã số thuế: 0108589077

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC AQUA ONE

Mã số thuế: 0313062501

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC ANKALINE

Mã số thuế: 0313804513

Tìm thông tin Doanh nghiệp