Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
5Hoạt động tư vấn quản lý70200
6Quảng cáo73100
7Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
8Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
9Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
10Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IGATE VIETNAM (Tên nước ngoài: IGATE VIETNAM SERVICE TRADING CO.,LTD), Mã số thuế: 0313774322, được thành lập ngày 26/04/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 436B/56 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ THỊ HẢI YẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp