Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Chuẩn bị mặt bằng43120
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn thực phẩm4632
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
10Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
11Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
12Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
13Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HOÀNG QUÂN, Mã số thuế: 0313763585-009, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1 Cầu Xẻo Lố, khu vực Thạnh Huề - Thạnh Mỹ, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH QUỐC NAM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CẦN THƠ CÔNG TY TNHH SPEEDLINK

Mã số thuế: 0312191617-021

CHI NHÁNH CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH YAME VN

Mã số thuế: 0310874914-011

Tìm thông tin Doanh nghiệp