Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NANOTECH GLOBAL – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI, Mã số thuế: 0313751212-001, được thành lập ngày 19/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 39A Hàng Than, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HẢI, Số điện thoại: 0906265393, Địa chỉ: Số 39A Hàng Than, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NARA INDUSTRY

Mã số thuế: 0313193416

CÔNG TY TNHH NARA GROUP

Mã số thuế: 0316324113

CÔNG TY TNHH NARA ELECTRONIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300883448

CÔNG TY TNHH NARA CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Mã số thuế: 0201586539-005

CÔNG TY TNHH NAP

Mã số thuế: 4201660684

CÔNG TY TNHH NAPPA

Mã số thuế: 3702436970

CÔNG TY TNHH NAPOWIN

Mã số thuế: 3702973911

CÔNG TY TNHH NAPOTECH

Mã số thuế: 0315984999

CÔNG TY TNHH NAPOLIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108653974

CÔNG TY TNHH NAPOLI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108592016

CÔNG TY TNHH NAPOLEON MTV

Mã số thuế: 0314420534

CÔNG TY TNHH NAPOLEON FARM

Mã số thuế: 4201925676

CÔNG TY TNHH NAPOHO

Mã số thuế: 0311494591

CÔNG TY TNHH NAPO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109616076

CÔNG TY TNHH NAPO LE

Mã số thuế: 0313581715

CÔNG TY TNHH NAPICO

Mã số thuế: 0315883863

CÔNG TY TNHH NAPHACO

Mã số thuế: 0109355089

CÔNG TY TNHH NAPHA-T.Y

Mã số thuế: 0313782387

CÔNG TY TNHH NAPAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603591238

CÔNG TY TNHH NAPACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107822387

CÔNG TY TNHH NAPA RESORT

Mã số thuế: 5702012816

CÔNG TY TNHH NAPA HILL RESORT

Mã số thuế: 5702012781

CÔNG TY TNHH NAP SAIGON

Mã số thuế: 0316354823

CÔNG TY TNHH NAOMI PEARL & DIAMOND

Mã số thuế: 0107628421

CÔNG TY TNHH NAOMI EXPRESS

Mã số thuế: 0315538948

CÔNG TY TNHH NAOJUMP

Mã số thuế: 0313115295

CÔNG TY TNHH NAO VINA

Mã số thuế: 2400798732

CÔNG TY TNHH NANY

Mã số thuế: 0313283099

CÔNG TY TNHH NANYANG

Mã số thuế: 0315040863

CÔNG TY TNHH NANYANG IP (VIETNAM)

Mã số thuế: 0316068999

CÔNG TY TNHH NANWA - TRƯỜNG LIÊN

Mã số thuế: 0316214015

CÔNG TY TNHH NANURI FOOD

Mã số thuế: 0315778837

CÔNG TY TNHH NANUM

Mã số thuế: 0106266842

CÔNG TY TNHH NANULIFE

Mã số thuế: 0314204822

CÔNG TY TNHH NANU GOLD

Mã số thuế: 0109643873

CÔNG TY TNHH NANTEX

Mã số thuế: 0316047413

CÔNG TY TNHH NANTES

Mã số thuế: 0106820281

CÔNG TY TNHH NANTAI SHALUMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2601029335

CÔNG TY TNHH NANSTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316692445

CÔNG TY TNHH NANSHIN SEIKI (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702205772

CÔNG TY TNHH NANRINA HOME

Mã số thuế: 0313539488

CÔNG TY TNHH NANOWIN

Mã số thuế: 4201550233

CÔNG TY TNHH NANOVA

Mã số thuế: 0106055175

CÔNG TY TNHH NANOTECH

Mã số thuế: 5300460180

CÔNG TY TNHH NANOTECH VIỆT THÁI

Mã số thuế: 1601889018

CÔNG TY TNHH NANOTECH VINA

Mã số thuế: 2500504591

CÔNG TY TNHH NANOTECH GLOBAL

Mã số thuế: 0313751212

Tìm thông tin Doanh nghiệp