Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống điện43210
2Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
3Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN NF REAL, Mã số thuế: 0313735161-027, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 5/106 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Minh Trung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp