Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHƯƠNG ANH, Mã số thuế: 0313702529-002, được thành lập ngày 22/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 132/1 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Văn Phước

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH 1 DOANH NGHIỆP TN MINH VƯƠNG

Mã số thuế: 2200100774-002

CHI NHÁNH 1 DOANH NGHIỆP TN MINH CHÂU

Mã số thuế: 2000160991-002

CHI NHÁNH 1 DOANH NGHIỆP TN LÊ THÀNH TÂM

Mã số thuế: 1600590955-001

CHI NHÁNH 1 DOANH NGHIỆP TN CẨM PHƯỚC

Mã số thuế: 1600512812-001

CHI NHÁNH 1 DOANH NGHIỆP TN CÁT NGỌC

Mã số thuế: 1600470908-001

CHI NHÁNH 1 DOANH NGHIỆP TN CHÂU NHANH

Mã số thuế: 2100594858-001

CHI NHÁNH 1 DOANH NGHIỆP TN AN PHÚ THUẬN

Mã số thuế: 1601523366-001

CHI NHÁNH 1 DNTN VĨNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1100593771-001

CHI NHÁNH 1 DNTN THÀNH TIẾN

Mã số thuế: 2000397574-001

CHI NHÁNH 1 DNTN SANG HÀ

Mã số thuế: 1701318667-001

CHI NHÁNH 1 DNTN PHƯỚC VẠN TƯỜNG

Mã số thuế: 0301734300-002

CHI NHÁNH 1 DNTN KIỀU CÔNG HOÀI

Mã số thuế: 3600199978-001

CHI NHÁNH 1 DNTN KINH DOANH VÀNG PHÁT

Mã số thuế: 0301786429-001

CHI NHÁNH 1 DNTN KINH DOANH VÀNG MINH TÂM

Mã số thuế: 0301432451-003

CHI NHÁNH 1 DNTN KINH DOANH VÀNG MINH NGỌC

Mã số thuế: 0301732430-003

CHI NHÁNH 1 DNTN HỒNG SAN

Mã số thuế: 2200513757-001

CHI NHÁNH 1 DNTN HUYỀN HƯƠNG

Mã số thuế: 0313365859-002

CHI NHÁNH 1 DNTN DŨNG - LINH

Mã số thuế: 2001202683-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp