Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
2Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển26510
3Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
4Xây dựng nhà các loại41000
5Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
6Xây dựng công trình công ích42200
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
8Chuẩn bị mặt bằng43120
9Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
10Hoàn thiện công trình xây dựng43300
11Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
12Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
15Hoạt động tư vấn quản lý70200
16Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
17Giáo dục nghề nghiệp8532
18Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
19Cung ứng lao động tạm thời78200
20Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
21Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
22Vệ sinh chung nhà cửa81210
23Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SAFETY ENGINEERING (Tên nước ngoài: SAFETY ENGINEERING CO.,LTD), Mã số thuế: 0313677103, được thành lập ngày 04/03/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 374/02/17 âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ THỊ PHI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SAGO LINES

Mã số thuế: 0314120019

CÔNG TY TNHH SAGO INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316466735

CÔNG TY TNHH SAGO FARM

Mã số thuế: 0313964203

CÔNG TY TNHH SAGO BIOMED

Mã số thuế: 0312059009

CÔNG TY TNHH SAGO AUTO

Mã số thuế: 0313807634

CÔNG TY TNHH SAGO - P

Mã số thuế: 0316319723

CÔNG TY TNHH SAGITTB

Mã số thuế: 0316106877

CÔNG TY TNHH SAGITTARIUS VN

Mã số thuế: 0316787256

CÔNG TY TNHH SAGITTARICAN

Mã số thuế: 0313502865

CÔNG TY TNHH SAGIMEX

Mã số thuế: 0314287265

CÔNG TY TNHH SAGIKO

Mã số thuế: 0311106520

CÔNG TY TNHH SAGI VIETNAM

Mã số thuế: 0316180101

CÔNG TY TNHH SAGGU & SARB

Mã số thuế: 0314646475

CÔNG TY TNHH SAGER TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0315433550

CÔNG TY TNHH SAGEMCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104617460

CÔNG TY TNHH SAGE&CO GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107720628

CÔNG TY TNHH SAGE HEALTHCARE

Mã số thuế: 0313168480

CÔNG TY TNHH SAGE - KOMAN

Mã số thuế: 2300858378

CÔNG TY TNHH SAGASIKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702376672

CÔNG TY TNHH SAGAS STUDIO

Mã số thuế: 0311906904

CÔNG TY TNHH SAGAPA

Mã số thuế: 4300808476

CÔNG TY TNHH SAGANO

Mã số thuế: 0314415855

CÔNG TY TNHH SAGANO JAPAN

Mã số thuế: 2901981986

CÔNG TY TNHH SAGANA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105865762

CÔNG TY TNHH SAGAMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500649170

CÔNG TY TNHH SAGA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104897673

CÔNG TY TNHH SAGA VINA

Mã số thuế: 1101693803

CÔNG TY TNHH SAGA GLOBAL

Mã số thuế: 0109006842

CÔNG TY TNHH SAGA BEAUTY

Mã số thuế: 0316549727

CÔNG TY TNHH SAG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315483858

CÔNG TY TNHH SAFULL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401669165

CÔNG TY TNHH SAFO

Mã số thuế: 0314276104

CÔNG TY TNHH SAFIYA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315994965

CÔNG TY TNHH SAFIA AUTO

Mã số thuế: 3702855562

CÔNG TY TNHH SAFFRUS

Mã số thuế: 0315076605

CÔNG TY TNHH SAFFRON

Mã số thuế: 0312476683

CÔNG TY TNHH SAFFRON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107961038

CÔNG TY TNHH SAFFRON TÂY NAM Á

Mã số thuế: 5801395454

CÔNG TY TNHH SAFFRON LIVING

Mã số thuế: 3702765502

CÔNG TY TNHH SAFFRON HOUSE

Mã số thuế: 0315884786

CÔNG TY TNHH SAFFAHAM SAFFRON

Mã số thuế: 0316586239

CÔNG TY TNHH SAFEVN

Mã số thuế: 0107477275

CÔNG TY TNHH SAFETY WORLD

Mã số thuế: 0313135164

CÔNG TY TNHH SAFETY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106172880

CÔNG TY TNHH SAFETY VISION

Mã số thuế: 0316293602

CÔNG TY TNHH SAFETY PLUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106502031

CÔNG TY TNHH SAFETY KIM HỒNG

Mã số thuế: 0315539525

CÔNG TY TNHH SAFETY GIA PHÁT

Mã số thuế: 0108718043

CÔNG TY TNHH SAFETY FIRST VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316245006

Tìm thông tin Doanh nghiệp