Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
7Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
8Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
11Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
13Quảng cáo73100
14Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
15Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
16Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
17Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI GIA PHÁT (Tên nước ngoài: GIA PHAT DISTRIBUTION TRADING SERVICE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0313667881, được thành lập ngày 01/03/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 74 Nguyễn văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN MẠNH DŨNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp