Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình công ích42200
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Bán buôn thực phẩm4632
7Bán buôn đồ uống4633
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
11Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
12Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
13Vận tải hành khách đường bộ khác4932
14Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
15Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
16Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
18Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
19Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
20Quảng cáo73100
21Cho thuê xe có động cơ7710
22Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
23Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
24Đại lý du lịch79110
25Điều hành tua du lịch79120
26Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI CHÂU ĐẠI DƯƠNG (Tên nước ngoài: OCEANIA DISTRIBUTION CO.,LTD), Mã số thuế: 0313662650, được thành lập ngày 25/02/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 136/1 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH BÁ TÀI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp