Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Hoạt động cấp tín dụng khác64920
5Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
6Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
7Điều hành tua du lịch79120
8Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẶNG PHÚC (Tên nước ngoài: DPST CO .,LTD), Mã số thuế: 0313662192, được thành lập ngày 24/02/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 153 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ HỒNG PHÚC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DƯƠNG ANH

Mã số thuế: 0105494758

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DŨNG QUỲNH

Mã số thuế: 0106633073

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DŨNG PHONG

Mã số thuế: 4201884684

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DŨNG MINH

Mã số thuế: 0201256192

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DŨNG LONG

Mã số thuế: 1001098920

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DÔ PE

Mã số thuế: 0312854198

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DÊ 819

Mã số thuế: 0313667320

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DVI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0700848959

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DVH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107907432

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUYÊN HẢI

Mã số thuế: 5701859889

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUYÊN HUỲNH

Mã số thuế: 0312723251

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY THUẬN

Mã số thuế: 2802574884

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY THU

Mã số thuế: 0107512184

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY QUANG

Mã số thuế: 2500640650

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY PHÚC

Mã số thuế: 0109686570

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY NAM

Mã số thuế: 0107520040

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY MẠNH

Mã số thuế: 0109631645

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY LÊ

Mã số thuế: 0314016434

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY LONG

Mã số thuế: 0309891601

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY GIANG

Mã số thuế: 0109621742

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY CƯỜNG

Mã số thuế: 4101418619

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY BẢO

Mã số thuế: 4300700024

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUY AN PHÁT

Mã số thuế: 0107568405

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUNG NGUYỄN

Mã số thuế: 0316269367

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DUNG HÒA

Mã số thuế: 0106188048

Tìm thông tin Doanh nghiệp