Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
5Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
6Vận tải hành khách đường bộ khác4932
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
9Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
10Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
11Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
13Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
14Dịch vụ ăn uống khác56290
15Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
16Cho thuê xe có động cơ7710
17Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
18Điều hành tua du lịch79120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN ĐẠI MINH CÁT, Mã số thuế: 0313527404, được thành lập ngày 10/11/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 105/44 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN CHÍ THANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp