Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
4Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
5Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
8Dịch vụ ăn uống khác56290
9Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
10Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI SẢN 68, Mã số thuế: 0313492141-001, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 68 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN THUẤN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẰNG THƠI

Mã số thuế: 5500432832-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẰNG NGA

Mã số thuế: 0303075759-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẬU PHONG

Mã số thuế: 0305889739-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẬU KHANG

Mã số thuế: 0308298420-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢO ĐỒNG NHÂN

Mã số thuế: 0305631200-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0600334942-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI ÂU SÀI GÒN

Mã số thuế: 0310903259-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI ÂU - BẢO AN

Mã số thuế: 3603468403-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI VƯƠN

Mã số thuế: 0314168797-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI TÍN

Mã số thuế: 0305605708-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI TÂM

Mã số thuế: 0303648382-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5800480876-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI TRÍ

Mã số thuế: 0302738379-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI THỊNH EMB

Mã số thuế: 0312039700-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI THẠNH PHÁT

Mã số thuế: 1702091507-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI SẢN NGON

Mã số thuế: 0310421255-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI SẢN LAGI

Mã số thuế: 0313883579-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp